top of page

Kullanım Koşulları

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ sorumlu değildir. S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ'un , kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ'un kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


Bu internet sitesi S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ'in kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ markası ve diğer markalar, www.bericoop.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ'un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.


İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ hesabının gerek S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ'u, gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ'un ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir.

S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.
 

Gizlilik Sözleşmesi

www.bericoop.com alan adlı web sitesinin tüm hakları S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM ve İŞLETME KOOPERATİFİ’ne aittir. S.S BERİ KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM ve İŞLETME KOOPERATİFİ, www.bericoop.com üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler veya işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

www.bericoop.com sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve www.bericoop.com'da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amaçlarıyla da kullanılabilir.

www.bericoop.com üzerindeki çeşitli formların doldurulması veya anketlere katılım için kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, posta veya e-mail adresleri gibi) iletmeleri gerekmektedir. Kullanıcılar tarafından www.bericoop.com'a iletilen bilgiler, www.bericoop.com'un kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler doğrultusunda belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, www.bericoop.com veya www.bericoop.com'un işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından/vasıtasıyla doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanılabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. www.bericoop.com tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya www.bericoop.com üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler, www.bericoop.com ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, www.bericoop.com'un kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında olsa dahi, kullanıcının kimliği ifşa edilmemek kaydıyla çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak, veritabanı oluşturmak veya pazar araştırmaları yapmak için kullanılabilir.

www.bericoop.com site dahilinde başkaca sitelere link verebilir. www.bericoop.com link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içerir. www.bericoop.com işbu Gizlilik Politikası'nda aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, kişisel bilgilerden herhangi birini www.bericoop.com'un işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu durumlar;

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;

b. www.bericoop.com'un kullanıcıları ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;

c. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

www.bericoop.com, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. www.bericoop.com'un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.bericoop.com'a ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, www.bericoop.com'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

www.bericoop.com, kullanıcılara ve kullanıcıların www.bericoop.com'u kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak, internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca, kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından, dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

www.bericoop.com tarafından www.bericoop.com dahilinde düzenlenen anketlere cevap veren kullanıcılardan elde edilen bilgiler, www.bericoop.com veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analiz yapmak veya veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir.,

www.bericoop.com, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.bericoop.com'da yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. www.bericoop.com'un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.bericoop.com'da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

bottom of page